Kỳ nghỉ cuối năm tới Đảo Samui Thái Lan xanh biếc

0
770

xem-thoi-dung-copy

Cuối năm, áp lực công việc và vấn đề này sẽ được kết thúc, một studio đối tác của nhóm được đề xuất để làm cho kỳ nghỉ của chúng tôi, tập hợp lại và chiến đấu một lần nữa trong năm tới. Vì vậy, chúng tôi bắt đầu cãi nhau đích đã cho nơi chúng tôi chỉ có hai yêu cầu cốt lõi: kỳ nghỉ, biển. Sau khi tất cả các ý tưởng đều có những điểm đến N, mục tiêu cuối cùng tạm thời bị khóa ở Thái Lan ‘s đảo Phuket , đặc biệt là lý do đơn giản, có Tomb Raider lara đã phải trèo qua “đá bắp cải.” Bởi vì quyết định này là quá bất ngờ, không có nhiều thời gian để sắp xếp các bài tập nhiều tư tưởng tự do, tôi nghĩ rằng các dòng đã không đi đến bạn gái, họ thấy Balinhóm tư nhân cũng tốt, ai đó đã thể hiện trước mặt chúng tôi nói như thế nào vui vẻ, làm thế nào để làm thế nào để tận hưởng nhưng còn về vé với khách sạn có chiết khấu cao, vì vậy cho với nhóm, chúng ta không phản đối. Nhưng kiểu ngủ trên tàu, nhận ra máy ảnh thông qua một tour du lịch nhanh chóng chắc chắn không phải những gì chúng tôi sẽ xem xét

Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 2 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 3 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 4 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 5 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 6 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 7 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 8 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 9 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 10 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 11 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 12 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 13 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 14 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 15 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 16 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 17 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 18 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 19 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 20 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 21 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 22 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 23 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 24 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 25 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 26 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 27 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 28 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 29 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 30 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 31 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 32 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 33 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 34 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 35 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 36 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 37 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 38 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 39 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 40 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 41 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 42 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 43 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 44 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 45 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 46 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 47 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 48 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 49 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 50 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 51 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 52 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 53 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 54 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 55 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 56 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 57 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 58 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 59 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 60 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 61 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 62 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 63 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 64 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 65 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 66 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 67 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 68 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 69 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 70 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 71 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 72 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 73 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 74 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 75 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 76 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 77 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 78 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 79 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 80 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 81 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 82 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 83 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 84 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 85 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 86 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 87 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 88 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 89 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 90 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 91 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 92 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 93 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 94 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 95 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 96 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 97 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 98 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 99 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 100 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 101 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 102 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 103 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 104 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 105 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 106 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 107 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 108 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 109 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 110 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 111 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 112

Trên tầng trên cùng có một tổng của một vài người, nhưng đối với tôi, số lượng tập thể dục là thực sự tốt, tôi đột nhiên cảm thấy cuối cùng trong Bắc Kinh năm đó, mỗi tuần một lần là không Bailian thể thao ngoài trời, tất nhiên, năm nay đã được khẳng định vũ yoga let Tôi có rất nhiều mạnh mẽ.

Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 113 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 114 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 115 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 116 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 117 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 118 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 119 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 120 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 121 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 122 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 123 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 124 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 125 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 126 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 127 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 128 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 129 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 130 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 131 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 132 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 133 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 134 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 135 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 136 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 137 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 138 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 139 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 140 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 141 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 142 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 143 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 144 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 145 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 146 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 147 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 148 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 149 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 150 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 151 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 152 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 153 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 154 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 155

Ngoài sư tử bảo vệ chùa, đền thờ đã bị phá hủy và một sảnh chính, một ngôi đền Phật dột nát hơn. Được thờ trong hội trường chính của bức tượng đồng đầu, nó được coi là vua Naresuan. Bức tượng đã được chuyển đến Bảo tàng Quốc gia PAYE Zhao (Bảo tàng Quốc gia Chao Sam Phraya), chỉ có thể nhìn thấy một hình ảnh lên đó, và bắt chước xây dựng ban đầu của một đồng đầu Phật Phật đầu tiếp theo để mở không gian.

Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 156 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 157 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 158 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 159 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 160 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 161 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 162 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 163 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 164 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 165 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 166 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 167 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 168 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 169 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 170 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 171 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 172 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 173 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 174 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 175 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 176 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 177 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 178 Hanh trinh kham pha dao Samui Thailand 180