Việt Nam quê hương tôi – Góc nhìn Lạ

0
369

Việt Nam đất nước quê hương chúng tôi…

Có rừng chè xanh, xanh ngắt lưng trời…

Nghe mà quen, quen mà lạ. Bạn đã bao giờ đi hết và biết hết về đất nước, Tổ Quốc của mình chưa ?

Qua góc ảnh độc, đẹp và Lạ về các vùng viền Tổ quốc Việt Nam, bạn có thể có những cảm nhận và suy nghĩ thú vị về quê hương- nơi chôn nhau cắt rốn của mình…

viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-1

viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-2 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-3 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-4 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-5 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-6 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-7 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-8 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-9 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-10 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-11 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-12 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-13 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-14 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-15 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-16 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-17 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-18 viet-nam-dep-la-qua-ong-kinh-may-anh-1tour-19